Maak en publiceer een delen evaluatie

1. Navigeer naar https://app.cloudclass.be/

2. Klik op je project waarvoor je een evaluatie wilt maken

3. Klik op “Evaluaties”

4. Klik op “Maak evaluatie”

5. Klik “Maak evaluatie”

6. kies voor “Delen”. Dit type evaluatie is handig om meerdere leerplandoelen te testen in 1 grote evaluatie

7. klik “Volgende”

8. Kies een naam voor de evaluatie

9. Kies “Publiceren bij aanmaken” als je de evaluatie wilt publiceren voor leerlingen op het moment dat je ze aanmaakt.

10. Vink Publiceer bij aanmaken uit om te kiezen wanneer je de evaluatie wilt publiceren. Je kan hier een lesmoment of een vrij moment kiezen

11. kies de datum wanneer je een evaluatie wilt doen, je kan hier kiezen tussen een lesmoment of een vrij gekozen moment. Je kan wisselen tussen deze opties door te klikken op het pen-icoon of de kalender

**12. **

13. Kies “Maak om de evaluatue aan te maken”

14. klik op de pijltjes om de evaluatie te openen en sub-evaluaties te maken

15. Klik op “Maak sub-evalutatie”

16. klik op “Binair” om een binaire sub-evaluatie aan te maken

17. klik op “Numeriek” om een numerieke sub-evaluatie aan te maken

18. klik op “Schema” om een schema sub-evaluatie aan te maken