Maak en publiceer een binaire evaluatie

1. Navigeer naar https://app.cloudclass.be/

2. Klik op je project waarvoor je een evaluatie wilt maken

3. Klik op “Evaluaties”

4. Klik op “Maak evaluatie”

5. Kies voor “Binair” als je een binaire (geslaagd / niet geslaagd) evaluatie wilt aanmaken.

6. klik “Volgende”

7. Vul de naam in van de evaluatie + kies een beschrijving indien gewenst

8. Kies “Publiceren bij aanmaken” als je de evaluatie wilt publiceren voor leerlingen op het moment dat je ze aanmaakt.

9. Vink Publiceer bij aanmaken uit om te kiezen wanneer je de evaluatie wilt publiceren. Je kan hier een lesmoment of een vrij moment kiezen

10. kies de datum wanneer je een evaluatie wilt doen, je kan hier kiezen tussen een lesmoment of een vrij gekozen moment. Je kan wisselen tussen deze opties door te klikken op het pen-icoon of de kalender

**11. **

12. Kies “Maak”

13. Geef de punten in van de leerlingen, een groen vinkje (1x klikken) is geslaagd, een rood kruisje (2x klikken) is niet geslaagd.

14. om de punten te pubiceren van een leerling, kies het oog-icoontje

15. Klik op “Niet gepubliceerd”

16. Kies “gepubliceerd” om de punten te publiceren, kies voor gepland om de punten op een specifiek moment te publiceren