Maak en publiceer een numerieke evaluatie

1. Navigeer naar https://app.cloudclass.be/

2. Klik op je project waarvoor je een evaluatie wilt maken

3. Klik op “Evaluaties”

4. Klik op “Maak evaluatie”

5. Click “Maak evaluatie”

6. Kies “Numeriek” om een evaluatie te maken op punten

7. Klik “Volgende”

8. Kies “Publiceren bij aanmaken” als je de evaluatie wilt publiceren voor leerlingen op het moment dat je ze aanmaakt.

9. Vink Publiceer bij aanmaken uit om te kiezen wanneer je de evaluatie wilt publiceren. Je kan hier een lesmoment of een vrij moment kiezen

10. kies de datum wanneer je een evaluatie wilt doen, je kan hier kiezen tussen een lesmoment of een vrij gekozen moment. Je kan wisselen tussen deze opties door te klikken op het pen-icoon of de kalender

**11. **

12. Kies de naam van de evaluatie

13. Kies de maximale score dat gehaald kan worden

14. Kies “Maak om de evaluatue aan te maken”

15. Klik op het veld van de leerling, geef dan de punten in van deze leerling

16. Click here.

17. Klik op “Niet gepubliceerd”

18. Kies “gepubliceerd” om de punten te publiceren, kies voor gepland om de punten op een specifiek moment te publiceren