Maak en publiceer een schema evaluatie

1. Navigeer naar https://app.cloudclass.be/

2. Klik op je project waarvoor je een evaluatie wilt maken

3. Klik op “Evaluaties”

4. Klik op “Maak evaluatie”

5. Klik op “Schema”

6. Kies “Volgende”

7. Geef de evaluatie een naam

8. Kies “Publiceren bij aanmaken” als je de evaluatie wilt publiceren voor leerlingen op het moment dat je ze aanmaakt.

9. Vink Publiceer bij aanmaken uit om te kiezen wanneer je de evaluatie wilt publiceren. Je kan hier een lesmoment of een vrij moment kiezen

10. kies de datum wanneer je een evaluatie wilt doen, je kan hier kiezen tussen een lesmoment of een vrij gekozen moment. Je kan wisselen tussen deze opties door te klikken op het pen-icoon of de kalender

**11. **

12. Kies “Maak om de evaluatue aan te maken”

13. Kies “Volgende”

14. om een bestaand schema te gebruiken, kan je er een kiezen of zoeken

15. Om een nieuw schema te maken, kies “Maak nieuw schema”

16. Kies naam voor een de naam van het niveau

17. Kies een score om achterliggend bij te houden wat de punten zijn

18. vul de rest aan, kies dan “Maak”

19. Klik op “Kies” om de score in te geven van de leerling

20. Klik op de score van de leerling dat deze behaald heeft. Achterliggend worden de punten van het schema bijgehouden.

21. Om de punten te publiceren, klik op het oog-icoontje

22. Klik op “Niet gepubliceerd”

23. Kies “gepubliceerd” om de punten te publiceren, kies voor gepland om de punten op een specifiek moment te publiceren