Aanwezigheden voor een specifieke leerling bekijken en/of aanpassen

1. Navigeer naar https://app.cloudclass.be/

2. Klik op de wafel

3. Klik op “Studenten overzicht”

4. Zoek de student dat je wilt zien, klik op zijn/haar naam.

5. Klik op “Aanwezigheden”

6. Click “22”

7. Klik op het vinkje om de leerling te markeren als “aanwezig”, de timer om de leerling aan te duiden als “te laat” of het kruisje om de leerling te markeren als “niet aanwezig”